Kontakt/Contact

  

 

EBCC Skandinavien 2013 

Tema diskussion - Framtidens visentavel i Sverige och i Europa

EBCC Skandinavien höll årsmöte den 30 maj på Eriksberg. Ett tiotal personer från hela Sverige hade samlats för att diskutera det framtida visentarbetet i Sverige. Det var uppfödare, forskare, personal från djurparkerna i Borås och Skansen samt stödmedlemmar.

Ordföranden Per-Arne Olsson, Eriksberg inledde och hälsade alla välkomna. Mötet inleddes med kaffe och presentationer av deltagarna.

Koordinator EBCC Skandinavien inledde presentationerna och berättade om syftet och arbetet med EBCC i Europa.
Daniel Rooth från Borås djurpark, representerade Svenska djurparksföreningen på mötet. Han berättade om arbetet inom EAZA och deras EEP program. C-G Thulin från SLU beskrev tankarna om återintroducering av visenten till den svenska naturen igen. Knut Bengtsson informerade om kontakterna med WWF samt tankar på finansiering av föreningens verksamhet.
Mötet diskuterade tankar och möjliga vägar att gemensamt i föreningen arbeta med visentfrågor inför framtiden.

Slutsatser:
Alla medverkande ansåg att föreningen EBCC Skandinavien är en bra plattform för oss att gemensamt arbeta med visentfrågor och driva och finansiera olika projekt. Även om alla aktörer också kommer att driva egna aktiviteter så enades vi om att vi skulle ha ett gemensamt budskap externt.

Mötet enades om att den nuvarande styrelsen fick mandat att fortsätta arbetet och hålla konstituerande möte. Detta kom dock att hållas lite senare på grund av tidsbrist på mötet.
Styrelsen kommer att presentera förslag, utifrån mötets diskussion, på hur det framtida arbetet skall organiseras inom föreningen samt prioritera olika aktuella projekt.

Nästa möte är ett medlemsmöte och hålls i Avesta Visentpark den 28 augusti. Troligtvis kommer Taras Sipko forskare från Ryssland att medverka och berätta om hur arbetet med återinplantering av visenter i Ryssland sker.

 Medlemmar

Under 2013 är det ett trettiotal medlemar som valt att stödja föreningens arbete. Dels som stödjande medlemar och dels med att arbeta tillsammans med utplanteringsarbetet ute i Europa. Intresset för att hålla visenter i Sverige ökar. Fler och fler markägare med hägn önskar också hålla visenter. Under året har försök gjorts i ett Småländsk hägn med att använda visenter som naturvårdare och hålla markerna öppna. Detta har slagit väl ut och fler markägare är intresserade av att anskaffa visenter för den typen av "skogsentreprenad". 

I dagsläget har vi fem uppfödare som är aktiva inom föreningen. Det två största och viktigaste är naturligtvis Avesta visentpark och Eriksberg vilt och naturpark. Övriga är Borås djurpark, Skansen och Taxinge Säteri.

Inför 2014 har styrelsen valt att arbeta med tre olika medlemskap.
Stödjande medlemmar; är privatpersoner som vill bidra till verksamheten med pengar eller ideellt arbete.

Aktiva medlemmar; är organisationer, företag eller institutioner som önskar bidra med lite mera aktiva insatser från sin verksamhet med pengar eller med kompetens eller personal.

Uppfödare; är alla uppfödare som är intresserade av återinplanteringsarbetet och som är intresserade av avelsfrågor. Föreningen kommer att fungera som en stödfunktion för uppfödarnas arbete, stödja avelsarbetet och får tillgång till ett internationellt expertnätverk vid olika frågor.

Stöd arbetet med att rädda visenterna

Stadagar EBCC Skandinavien

 

   

Internationella Nätverket – EBCC

European Bison Conservation Center

Det internationella expert- och forskar nätverket, EBCC´s huvuduppgift är, enligt ”Status Survey and Conservation Action Plan European Bison” (IUCN 2004) att koordinera räddningsarbetet av visenten i Europa, både när det gäller återinplanteringar i naturen och avelsarbetet i fångenskap. Initiera forskning. Och viktigast av allt – bevara och utveckla den genetiska variationen av visenten. Grunden till all forskning och avelsarbete är den internationella stamboken.

EBCC leds från Warszawa University of Life Sciences och professor Wanda Olech-Piasecka, som ansvarar för koordineringen av det internationella avelsprogrammet och genetikforskningen där. Ett Advisory Board arbetar fram riktlinjer för verksamheten.

Europa indelad i regioner

Europa är indelade i flera regioner. Sverige, Danmark, Finland och Norge räknas som en region – EBCC Skandinavien. Ansvarig för Skandinavien är Tommy Svensson. I varje region bildas en juridisk person, en ideell förening (NGO) för att organisera de anslutna uppfödarna och nätverket med de stödjande medlemmarna. Skandinaviens Regional Office har sitt säte på Eriksbergs Vilt och Naturpark i Blekinge i nära samarbete med Avesta Visentpark. Information om arbetet finns på www.visenter.se

 

Tjurkalven EN 28 från Eriksberg , vackert fotograferad i Bieszczady bergen i södra Polen utanför byn Wola Michowa, nära gränsen till Slovakien. Utsläppt i frihet den 13 september 2008.

Några dagar senare kunde forskarna, som hade spårat de utsläppta visenterna, meddela att nu hade de två visenterna från Eriksberg, anslutit sig till de vilda visenterna och följt med dem.

Mellby  Gård och Eriksberg finansierade transport och djur tillsammans med Skogssällskapet. EBCC Skandinavien organiserade arbetet med transporten och European Bison Friend Society i Polen organiserade utsläppningen i de Karpatiska bergen. Foto: Maciej Januszczak.

 

10 000 vilda visenter i Europa?

Ett gigantiskt återinplanteringsprojekt har inletts av EBCC

Det långsiktiga målet med arbetet i EBCC är att med hjälp av i fångenskap uppfödda visenter, med känd härstamning, återinplantera dessa i de Karpatiska bergen i Slovakien, Polen, Ukraina och Rumänien och andra länder som kan bli aktuella.

Enligt stamboken, EBPB(2010), finns det 2 956 frilevande eller semifrilevande visenter i världen.
"Låglandspopulationen" finns idag främst i östra och norra Polen och Litauen.
”Bergspopulationen” Lågland/Kaukasien linjen (L/K) finns i de Karpatiska bergen från Slovakien, Polen och till Ukraina, samt i Vitryssland och Ryssland.

Inom en snar framtid kommer även Rumänien och Tyskland att ha frilevande visenter. I Danmark planeras för utsläpp av låglands visenter på Bornholm. Förhoppningen är att kunna skapa en population av 5 000 låglandsvisenter och en lika stor med L/K linjen i Europa.

Det planerade arbetet kräver en stor organisation, kostar mängder med pengar och fodrar massor med ideellt arbete.


Foto: Stamboksredaktionen har under många år nu gjort en fantastisk insats för att säkerställa det vetenskapliga värdet på all data i stamboken. Jan Racynski och assistent Malgorzata Bolbot, Bialowieza Nationalpark (Tommy Svensson)

 

Internationella stamboken för visenter är den enskilt viktigaste faktorn för allt avelsarbete och för den genetiska forskningen på visenter. Den är unik då den startades alla redan för 80 år sedan, i januari 1931.

Under några år har nu EBCC byggt upp en organisation runt om i Europa där de Regional Office stödjer uppfödarna med registreringsarbetet in till stamboken månadsvis. Och även med urval och koordinering av avelsdjur och djur för återinplanteringar.

Läs historien om den internationella stamboken


Foto: IUCN hedrade Avesta Visentpark med att utropa visenten som "Species of the Day" när avelskoordinatorn i januari 2010 kom på besök till Avesta, tv avelskoordinator prof.Wanda Olech och th EBCC Skandinavien regional koordinator Tommy Svensson.

 Foto: EBCC´s experter på plats i Avesta Visentpark i samspråk med (tv) länsveterinären i Dalarna Olle Rydell. Från Polen Vet.dr M.Woicheck och avelskoordinatorn prof. Wanda Olech (Tommy Svensson).

 

EBCC Skandinavien

Det praktiska arbetet sköts i huvudsak av den regionala koordinatorn i nära samarbete med stambokskontoret och avelskoordinatorn. Till varje uppfödning görs kompletta genetiska och demografiska analyser. Rapport sker till stambokskontoret i Polen varje månad.

Den regionala koordinatorn planerar transporterna från Skandinavien för återinplanteringar i naturen och arbetar fram finansieringar för dessa. Avelskoordinatorn gör urvalet av visenter som skall ingå.

I arbetet ingår också att ge rådgivning till uppfödarna men även till myndigheter och allmänhet.

För att rädda visenten krävs det friska, genetiskt korrekta uppfödda avelsdjur och djur för utplantering. EBCC arbetar med att utveckla det vetenskapliga avelsarbetet. Insamling av DNA prover för genbanken som är under uppbyggnad i det egna laboratoriet är också en viktig arbetsuppgift. EBCC kommer också att utveckla ett certifieringssystem för kvalificerade uppfödare i Europa.

Den regionala koordinatorn arbetar även i nära samarbete med övriga Regional Office och det internationella nätverket i Europa.

STÖD ARBETET MED ATT RÄDDA VISENTERNA

Du kan bli stödjande medlem i European Bison Conservation Center - Scandinavia, genom att betala in 200 kronor (gäller för ett år) till bankgiro 859-8252. Märk inbetalningen med ditt namn och mejla dina kontaktuppgifter till Tommy Svensson, som är koordinator för avelsarbetet i Skandinavien, e-post tommy.svensson@visenter.se

Välkommen som medlem!

Nedan ett resultat av ett sådant samarbete mellan EBCC Skandinavien och Hardehausen. Två viktiga avelstjurar importerade till Avesta Visentpark från Hardehausen våren 2011 . Transporten finansierades av Marie Claire Cronsteds stiftelsen. (Foto: Rikard Wiklund).

 

"Nobelpris" för arbete med visenter"

EBCC har fortsatt arbeta med det internationella nätverk som bildades 1923. Vid starten kom två svenskar att spela en viktig roll. Det var intendent Alarik Behm på Skansen och Generalkonsuln Axel A:son Jonson, Avesta Visentpark.

 

Idag sitter jag själv med i Advisory Board för EBCC och ansvarar för koordineringen i Skandinavien och främst då arbetet med Avesta Visentpark och Eriksbergs Vilt och Naturpark. Dessa två är några av Europas största och bland de viktigaste avelscentra för arbetet med att släppa ut visenter i naturen igen.

 

I september 2010 hedrades jag av European Bison Friends Society för mitt engagemang med att rädda visenterna från utrotning genom en bronsvisent och plakett.

 

Professor Kajetan Perzanowski och prof. Wanda Olec delar ut priset till en mycket överraskad pristagare.