BORÅS DJURPARK OKTOBER 2018

I Borås djurpark finns en liten avelsgrupp visenter. För närvarande 12 stycken. Mitt intresse för dagen är att följa upp de tre ungtjurarna från 2017 och att fundera över utvidgningen av visenthägnet till det dubbla.

Som koordinator försöker jag besöka  de olika uppfödarna så ofta som möjligt. Hit till Borås hade jag blivit inbjuden av djurparken för att berätta om räddningsarbetet och visa bilder från de utplanteringsprojekt som Borås har medverkat i. I det vilda vandrar idag visenter från Borås djurpark i de Karpatiska bergen, både i Polen och i Rumänien. Sedan förra året även i Ryssland.

Borås djurpark har även engagerat sig i bevarandearbetet med Geparder i Namibia och i Mara Elephant Project i södra Kenya bland annat. De arbetar även med ett omfattande miljöarbete i parken. För mig var det också mycket intressant att se det stora arbetet som läggs ned, varje dag, på att berika djurens vardag.


Två av ungtjurarna med gener från founder nummer 15.


'