Kontakt/Contact

Why did the European Bison disappered from Scandinavia?

Erika Rosengren

2018-04-02

New Research Project:
Erika Rosengren, expert on the ice age fauna and working as an osteoligist at the historical Museum in Lund; has been awarded a research grant of SEK 450 000 of the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation for the project:
"The Presence, abundance and Extinction of the Postglacial Megafauna in Scandinavia".

- This knowledge will for sure, contribute a better basis for policy makers to make scientifically decisions concerning the conservation of endangered species in general but in particular the European bison, said Erika Rosengren.

VARFÖR FÖRSVANN VISENTERNA FRÅN SKANDINAVIEN?

Visenterna har ju en gång i tiden levt även i vårt land. Varför de försvann är det ingen som vet. Med hjälp av modern teknik ska nu ett nytt fyraårigt forskningsprojekt undersöka denna spännande fråga.

Erika Rosengren, expert på istidens fauna och som nu arbetar som osteolog på Historiska Museet i Lund, har tilldelats ett forskningsanslag på 450 000 kronor av Axel och Margeret Ax:son Johnsons Stiftelse till projektet "The Presence,, Abundance and Extinction of the Postglacial Megafauna in Scandinavia".

Målet med projektet är att undersöka vad som orsakade att visenterna försvann från den Scandinaviska faunan tillsammans med uroxarna och vildhästarna, strax efter den senaste istiden.

Erika skall analysera DNA från gamla benrester och titta efter tecken på inavel, isolering, minskad anpassningsförmåga och hybridisering i DNA proverna. Kunskap som vi hoppas skall ge oss ny förståelse om arternas lokala historia.

- Jag är övertygad om att denna kunskap kommer att bidra till ett bättre underlag för beslutsfattare och kunna få vetenskapligt välunderbyggda beslut rörande bevarandet av hotade arter i allmänhet men visenterna i synnerhet, säger Erika Rosengren.

Källa: Historiska museets Facebook sida och artikel av Fredrik Magnusson, Lokaltidningen Lund.